دانلود pdf زیست پرسش های چهار گذینه ای دوازدهم خیلی سبر چاپ 1400

دانلود pdf  زیست پرسش های چهار گذینه ای دوازدهم  خیلی سبر چاپ 1400

دانلود pdf زیست پرسش های چهار گذینه ای دوازدهم خیلی سبر چاپ 1400

پرسش های چهار گزینه ای زیست شناسی دوازدهم(رشته تجربی)
نویسنده:
کمیل نصیری
حسن محمد نشتایی
 
ناشر: خیلی سبز
دسته‌بندی: آموزشی متوسطه
تاریخ نشر: 99
چاپ: 64
شابک: 9780030052668
تعداد صفحه: 696
 
کتاب پرسش های چهار گزینه ای زیست شناسی دوازدهم شامل کلیه مباحث زیست شناسی دوازدهم بر اساس تغییرات کتاب درسی 99 و به صورت تک جلد می باشد. این کتاب شامل درسنامه های کاملا تشریحی ، تست های ترکیبی و مفهومی و تست های کنکور سال های اخیر و 99 به آن اضافه…

درباره این مطلب نظر دهید !