مقاله کنترل بهینه مبتنی بر داده برای سیستم‌های چند عاملی گسسته زمانی

مقاله کنترل بهینه مبتنی بر داده برای سیستم‌های چند عاملی گسسته زمانی

مقاله کنترل بهینه مبتنی بر داده برای سیستم‌های چند عاملی گسسته زمانی

عنوان مقاله فارسی: کنترل بهینه مبتنی بر داده برای سیستم‌های چند عاملی گسسته – زمانی با دینامیک نامعلوم با استفاده از روش یادگیری تقویتی
عنوان مقاله لاتین: Data-Driven Optimal Consensus Control for Discrete-Time Multi-Agent Systems With Unknown Dynamics Using Reinforcement Learning Method
نویسندگان: Huaguang Zhang; He Jiang; Yanhong Luo; Geyang Xiao
تعداد صفحات: 9
سال انتشار: 2017
زبان: لاتین
 
Abstract:
 
This paper investigates the optimal consensus control problem for discrete-time multi-agent systems with completely unknown dynamics by utilizing a data-driven reinforcement learning method. It is known…

درباره این مطلب نظر دهید !