ایجاد فایل تمپلیت یا کاتالوگ در نرم افزار کتیا (CATIA Template)

ایجاد فایل تمپلیت یا کاتالوگ در نرم افزار کتیا (CATIA Template)

ایجاد فایل تمپلیت یا کاتالوگ در نرم افزار کتیا (CATIA Template)

کاربران کلیه نرم افزارهای طراحی بر این امر واقفند که فرق یک کاربر حرفه ای و آماتور در مدت زمان انجام کار (پروژه) می باشد و در نتیجه بهترین نرم افزار، نرم افزاری است که بتواند کار (پروژه) را در زمان کمتر، با ابزارها (امکانات) و انعطاف پذیری (راحتی) بیشتر تحویل نماید. به عنوان مثال اگر شما به طور روزمره از یک فرمت نامه اداری در یک اداره خاص استفاده می نمایید که این فرمت شامل خط کشی، تاریخ، فرستنده، گیرنده، پاورقی و … است که در نرم افزار Word به صورت…

درباره این مطلب نظر دهید !