طراحی، مدل سازی و مونتاژ پارچ آب در نرم افزار CATIA

طراحی، مدل سازی و مونتاژ پارچ آب در نرم افزار CATIA

طراحی، مدل سازی و مونتاژ پارچ آب در نرم افزار CATIA

در این مجموعه آموزشی به شما کاربر کتیا طراحی، مدل سازی و نهایتا مونتاژ پارچ آب که از دو قسمت بدنه و درب آن تشکیل شده است آموزش داده می شود. جهت مونتاژ این مجموعه از تکنیک بالا به پایین (Top Down Design) استفاده شده است.
طراحی، مدلسازی و مونتاژ عینک در نرم افزار کتیا
طراحی و مدلسازی موس کامپیوتر در نرم افزار کتیا
طراحی، تحلیل و بهینه سازی سبد سرخ کن در نرم افزار کتیا
از مزایای تکنیک بالا به پایین (Top Down Design) می توانیم:

زمان طراحی کمتر
کار تیمی و…

درباره این مطلب نظر دهید !