پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت
تعداد صفحات: 64 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
این هفت روش کمک می کنند تا:
انحرافات با دلیل را شناسایی کنیم.از مناسب بودن طراحی اطمینان حاصل کنیم.انحرافات و اشکالات مهمتر را شناسایی و بر روی بهبود فرآیند از طریق رفع مشکلات مهمتر تمرکز نماییم.مکان های تمرکز نقص در محصول را پیدا کرده و برای رفع آنها تلاش کنیم.وابستگی میان علل بروز خطا در فرآیند را تشخیص داده و عامل اصلی انحراف را از بین ببریم.
صفحاتی…

درباره این مطلب نظر دهید !