ماتریس ارزیابی اثرات فعالیت معدنی

ماتریس ارزیابی اثرات فعالیت معدنی


نمونه ماتریس ارزابی اثرات محیط زیستی معدن که شما میتونید با استفاده از این ماتریس میزان نمره دهی ها، ریز فعالیت ها و فاکتورهای محیط زیستی رو کنترل کنید. …

درباره این مطلب نظر دهید !