مبانی نظری سبک های مقابله ای

مبانی نظری سبک های مقابله ای

فهرست مطالب 2-1سبک های مقابله ای .. 1 2-1-1 مقابله . 1 2-1-2راهبردهای مقابله‌ای .. 2 2-1-3 راهبردهای مقابله‌ای سازش یافته و سازش نایافته . 8 2-1-4عوامل موثر بر انتخاب سبک‌های مقابله . 9 2-4 پیشینه تحقیقات انجام شده درباره تحقيق .. 10 2-4-1 پیشینه داخلی تحقیق .. 10 2-4-2 پیشینه خارجی تحقیق .. 12  فرمت فایل ورد  تعداد صفحه 20   …

درباره این مطلب نظر دهید !