فایل اتوکد طراحی جزئیات پنجره

فایل اتوکد طراحی جزئیات پنجره


این فایل اتوکد شامل طراحی جزئیات پنجره  در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد . که می توانید در طراحی داخلی و شهری ازآن استفاده کنید .     …

درباره این مطلب نظر دهید !