پروژه ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

پروژه ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

دانلود پروژه باموضوع “ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری”این مقاله به صورت تخصصی ترجمه شده و گزارش آن به صورت تخصصی در فایل ورد و پاور پوینت آماده شده است.دانلود فايل ورد در 27 صفحه قابل ویرایشدانلود فایل پاور پوینت در 20 صفحه قابل ویرایشدانلود فایل پی دی اف مقاله شامل 8 صفحهشامل:فهرست مطالبچکیده1-1 مقدمه1-2 چالش های موجود1-3 اهداف تحقیق1-4 مزایای تحقیق2-1 بررسی اجمالی سیستم2-2 جایگذاری پروپ های اولتراسوند2-3 معرفی نرم افزار جمع آوری داده ها2-4 پردازشگر2-5 اعتبار سنجی3-1 مقدمه3-2 نتایجفهرست اشکالشکل1 دستگاه سونوگرافیشکل 1-1 ارتباط کنترل کننده F/T به کنترل کننده نیرو/گشتاورشکل 2-2شکل  2-3 اندازه گیری در شش جهت مختلف برای جبران وزن پروب سونوگرافیشکل  2-4شکل  2-5شکل 2-6شکل 4-1شکل 4-2 دانلود فايل ورد در 27 صفحه قابل ویرایشدانلود فایل پاور پوینت در 20 صفحه قابل ویرایشدانلود فایل پی دی اف مقاله شامل 8 صفحه …

درباره این مطلب نظر دهید !