گزارش کارآموزی نیروگاه گازی

گزارش کارآموزی نیروگاه گازی

گزارش کارآموزی نیروگاه گازی

بر اساس مصوبه نهايي هيئت وزيران و همچنين هيئت مديره شركت توانير در سال 55 براي رفع نياز برق در شبكه شمال خراسان بزرگ نيروگاه گازي شيروان در زميني به مساحت 17654 متر مربع با زير بناي ساختماني تقريبي 4000 متر مربع و زير بناي تاسيسات حدود 1350 متر مربع در ابتداي جاده شيروان به مشهد تاسيس شد. شروع احداث ساختمان نيروگاه در سال 1358 و بخش تاسيسات در سال 1360 مي باشد. اين نيروگاه مشتمل بر شش واحد توربين گازي كه چهار واحد آن از نوع آ ا گ ساخت كشور آلمان كه از…

درباره این مطلب نظر دهید !