پاورپوینت 3 سوال اساسی در ازدواج

پاورپوینت 3 سوال اساسی در ازدواج

پاورپوینت 3 سوال اساسی در ازدواج

پاورپوینت 3 سوال اساسی در ازدواج
تعداد صفحات: 29 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
چیستی ازدواج:
ازدواج نقطه عطفی درزندگی انسانهاست.
ازدواج پدیده ای اجتماعی است.
ازدواج پیوند بین دو فرد و خانواده وتشكیل یك شبكه اجتماعی است.
ازدواج نهاد جامعه پذیر ساختن افراد است.
ازدواج یك قرارداد قانونی است.
ازدواج تشكیل دهنده یک واحد اقتصادی است.
ازدواج محل مشروع تامین جنسی است.
ازدواج فرصتی برای ایجاد محیط امن و روابطی صمیمانه است.
ازدواج…

درباره این مطلب نظر دهید !