پاورپوینت سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان

پاورپوینت سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان

پاورپوینت سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان

پاورپوینت سیاست های پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان
تعداد صفحات: 33 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
دلایل و ضرورت:
* تصریح در اسناد بالا دست توسعه کشور
*روندهای ارزیابی اعمالی بر عملکرد مراکز پژوهشی
* ضرورت های ناشی از تغییر نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان و ایران
*توانمندی های ذاتی دانشگاه تربیت مدرس در این روند
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !