جزوه جفرافیای ایران یازدهم

جزوه جفرافیای ایران یازدهم

جزوه-جفرافیای-ایران-یازدهم

توضیحات:
جزوه جغرافیای ایران پایه یازدهم ، در قالب پرسش و پاسخ، بصورت فایل pdf تایپ شده در 33 صفحه، شامل خلاصه جامعی از کل کتاب (درس 1 تا 11).
بخشی از متن فایل:

1-هر مکان در روی زمین دارای چه ویژگی هایی است؟دومورد بنویسید. هر مکان در روی زمین ویژگی هایی دارد. همچنین میان اجزا و پدیده های هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد که آن مکان را از سایر مکانها متفاوت می سازد.
2-وظیفه جغرافیدان درمقابل هر مکان چیست؟
مطالعه شباهت ها و تفاوت های مکان هاست.
3-مکان هایی که ویژگی های مشابه دارند، همان …………… هستند.
ناحیه
4-ناحیه را تعریف کنید. ناحیه، بخشی از سطح زمین است که ویژگی های جغرافیایی (طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…) همگون و خاصی دارد؛ به طوری که با بخش های مجاور خود متفاوت است.
5-جغرافیدانان ناحیه را چگونه مورد مطالعه قرار می دهند؟
جغرافی دان ها از گذشته سطح زمین را به واحدهای جغرافیایی ــ که در آنها پدیده ها با هم همگونی و وحدت دارند ــ تقسیم کرده وسپس مورد مطالعه قرار داده اند.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !