فایل اتوکد مجتمع مسکونی 4 واحده

فایل اتوکد مجتمع مسکونی 4 واحده

فایل-اتوکد-مجتمع-مسکونی-4-واحده فایل شامل پلان های(همکف،طبقات،سایت پلان،نما،دو برش،بزرگنمایی هاو پلان ویژگی های درب و پنجره) می باشد که همه طبق اصول شهرداری طراحی و ترسیم اینشده است.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !