طرح درس دایره در دوره ی ابتدایی

طرح درس دایره در دوره ی ابتدایی

طرح-درس-دایره-در-دوره-ی-ابتداییطرح درس شامل اهداف تدریس دایره، هدف کلی و اهداف جزئی دارد. همچنین همه ی بخش های لازم در طرح درس به صورت پشت سرهم و خارج از جدلو آورده شده است.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !