فرم خام طرح درس سالانه فارسی سوم

فرم خام طرح درس سالانه فارسی سوم

فرم-خام-طرح-درس-سالانه-فارسی-سومدرس فارسی شامل کتاب های مهارت خوانداری و مهارت نوشتاری هست.
ساعات تدریس درس فارسی در پایه سوم 4 ساعت در هفته می باشد. پس در هفته 4 جلسه برای درس فارسی تشکیل می شودجلسات زنگ فارسی در این برنامه برای روزهای شنبه یک جلسه، دوشنبه یک جلسه و چهارشنبه دو جلسه در نظر گرفته شده است.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !