طرح درس طناب زنی تربیت بدنی

طرح درس طناب زنی تربیت بدنی

طرح-درس-طناب-زنی-تربیت-بدنیشامل هدف های کلی و جزئی و مراحل تدریس درس تربیت بدنی که در قالب فایل ورد آماده شده است. قسمتی از تدریس:
آموزش مهارت جدید:مهارت طناب زنی به روش پرش به جلو و عقب را ابتدا معلم بدون طناب و با طناب انجام میدهد وسپس از بچه ها می خواهد که پشت یک خط بایستند واز روی خط به جلو عقب بپرند و بعد از انجام چند باره این حرکت معلم از بچه ها می خواهد که طناب را در یک دست بگیرند وهمزمان با پرش از روی خط به جلو وعقب طناب را هم بچرخانند پس از یادگرفتن این حرکت معلم از بچه ها ……

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !