طرح درس نشانه ی ت

طرح درس نشانه ی ت

طرح-درس-نشانه-ی-ت این فایل شامل طرح درس تدریس نشانه ی ت از فارسی اول دبستان می باشد و مناسب برای دانشجو معلمان و معلمان ابتدایی و دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد. شامل هدف کلی. اهداف جزئی. رفتار ورودی . ایجاد انگیزه و ارائه درس و ارائه تکلیف می باشد. مناسب برای ارئه در دانشگاه و همچنین مناسب برای استفاده در کلاس درس می باشد.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !