طرح درس سالم باشیم علوم ششم دبستان

طرح درس سالم باشیم علوم ششم دبستان

طرح-درس-سالم-باشیم-علوم-ششم-دبستان این فایل شامل طرح درس آخر علوم ششم دبستان می باشد و مناسب برای دانشجو معلمان و معلمان ابتدایی و دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد. شامل هدف کلی. اهداف جزئی. رفتار ورودی . ایجاد انگیزه و ارائه درس و ارائه تکلیف می باشد. مناسب برای ارئه در دانشگاه و همچنین مناسب برای استفاده در کلاس درس می باشد.
قسمتی از از طرح درس:
حیطه عاطفی:
– دانش آموزان چهار راه انتقال بیماری را بطور شفاهی نام ببرند.
– دانش آموزان در مقابل هر راه انتقال بیماری حداقل یک راه جلوگیری از آن را مثال بزنند.
– دانش آموزان راهها و وسایل جلوگیری از انتقال بیماری را در نمایش و ایفای نقش به کار ببرند.
– دانش آموزان راههای دفاع بدن را به ترتیب اولویت در جدولی طبقه بندی نمایند.
– دانش آموزان با استفاده از مطالب کتاب و تصاویر موجود
– با دستگاه میکروسکوپ آشنا شوند.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !