طرح درس علوم پنجم با روش گردش علمی

طرح درس علوم پنجم با روش گردش علمی

طرح-درس-علوم-پنجم-با-روش-گردش-علمی این فایل شامل طرح درس از درس ماده تغییر می کند علوم پنجم  می باشد و مناسب برای دانشجو معلمان و معلمان ابتدایی و دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد. شامل هدف کلی. اهداف جزئی. رفتار ورودی . ایجاد انگیزه و ارائه درس و ارائه تکلیف می باشد. مناسب برای ارئه در دانشگاه و همچنین مناسب برای استفاده در کلاس درس می باشد.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !