طرح درس علوم پنجم با روش حل مسئله

طرح درس علوم پنجم با روش حل مسئله

طرح-درس-علوم-پنجم-با-روش-حل-مسئله این فایل شامل طرح درس ازعلوم پنجم دبستان با روش حل مسئله می باشد و مناسب برای دانشجو معلمان و معلمان ابتدایی و دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد. مناسب برای ارئه در دانشگاه و همچنین مناسب برای استفاده در کلاس درس می باشد.
« گام اول : مرحله محسوسات »
الف ـ فعاليت هاي قبل از تدريس
ـ ارزشيابي تشخيصي :
( يا به عبارت بهتر ارزشيابي ورودي مستمر )
براي اطلاع از ميزان دانسته هاي دانش آموزان پيرامون درس جديد ابتدا از پيش نيازها شروع مي كنيم . دانش آموزان در سال هاي دوم و سوم و چهارم نيز با مواد آشنا شده اند .
از طرفي درس جلسه قبل نيز در ارتباط با اين درس مي باشد . پس اين سوال ها به تناسب جو كلاس مي تواند مطرح شود .
1- ماده چيست ؟ چه ويژگي هايي دارد ؟

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !