پاورپوینت اثبات قضیه فیثاغورس

پاورپوینت اثبات قضیه فیثاغورس

پاورپوینت اثبات قضیه فیثاغورس

پاورپوینت اثبات قضیه فیثاغورس
تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
یونانیان قدیم قضیه ی فیثاغورس را به صورت زیر می شناختند:
مساحت مربعی كه روی وتر مثلث قائم الزاویه ای رسم شود برابر است با مجموع مساحت های دو مربعی كه  روی ساق های آن مثلث رسم می شوند. در این پاورپوینت اثبات قضیه ی فیثاغورس را داریم.
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !