دینامیک گازها (Gas Dynamics)

دینامیک گازها (Gas Dynamics)

دینامیک گازها (Gas Dynamics)

عناوین کلی که در جزوه دینامیک گازها، راجع به آن بحث می شود عبارتند از:

قوانین کلی حاکم بر گازها از نظر حجم کنترل
معادله حالت گاز کامل و جریان آیزنتروپیک از مجاری با سطح مقطع متغیر
جریان مافوق صوت همراه موج ضربه ای
جریان تراکم پذیر همراه با اصطکاک
جریان تراکم پذیر همراه با انتقال حرارت

دینامیک گازها، جزوه ای جامع و کاربردی از درس دینامیک گازها است که مشتمل بر 115 صفحه، با فرمت pdf، به زبان فارسی مفهومی، همراه با تصاویر، دیاگرام، فرمول ها،…

درباره این مطلب نظر دهید !