گزارش كارآموزي مجتمع فولاد خراسان

گزارش كارآموزي مجتمع فولاد خراسان

گزارش كارآموزي مجتمع فولاد خراسان

با توجه به گستردگی کار در واحد فولاد پس از گذشت زمانی سه روزه جهت آموزش های مقدماتی بهداشت و ايمنی و تعيين موقعيت سرپرست، کار در واحد جرثقيل شروع شد. در سراسر کار می بايست کارآموز در کنار مسئول شيفت بماند و از نحوه انجام فعاليت های وی جستجو و تفحص به عمل آورد. وی نکاتی در رابطه با چگونگی عملکرد دستگاه ها را در اختيار کارآموزان قرار می داد و اینجانب اقدام به نگارش و جمع آوری مطالب ياد شده می نمودم و در نهايت امر پس از کسب اطلاعات کافی در زمينه…

درباره این مطلب نظر دهید !