پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)
تعداد صفحات: 36 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
کانی شناسی چرت:
کانی های موجود در سنگ های شیمیائی سیلیس شامل اوپال کلسدونی و کوارتز است که همراه با این کانی ها ترکیب اضافی به عنوان کانی های فرعی نیز دیده می شود. یعنی 82 درصد چرت ها را سیلیس (sio2) تشکیل می دهد که اکسیدهای آلومینیم آهن منگنز ومنیزیم در مقادیر جزئی در کنار آن وجود دارد البته ترکیبات کربناته هم در متن سنگ پراکنده است که در زیر میکرسکوپ…

درباره این مطلب نظر دهید !