دانلود PDF زیست 1 (قابل جستجو)

دانلود PDF  زیست 1 (قابل جستجو)

دانلود PDF زیست 1 (قابل جستجو)

کتاب زیست شناسی ۱ اولین کتاب زیست شناسی از دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم و رشته تجربی تألیف و چاپ شده است. این کتاب ادامه اجرای برنامه ۱۲ ساله حوزه تربیتی و یادگیری علوم تجربی است که از دوره ابتدایی آغاز و در سه سال اول متوسطه در قالب کتابهای علوم تجربی ادامه یافته و به دوره دوم متوسطه رسیده است. در این دوره، علوم تجربی به صورت ۴ کتاب مجزا تعریف شده است. درس زیست شناسی برای رشته علوم تجربی در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود….

درباره این مطلب نظر دهید !