اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل اضافه وزن نازنین زهرا را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل اضافه وزن نازنین زهرا را برطرف نمایم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل اضافه وزن نازنین زهرا را برطرف نمایم؟

32 صفحه 
در قالب Word
قابل ویرایش
  
 
چکیده :
با نگاهی به ارزیابی های تغذیه ای که در سالها و مقاطع متفاوت و مناطق مختلف کشور انجام شده متاسفانه مانند بخش های دیگر جامعه با طیفی از مشکلات تغذیه ای از سوتغذیه های ناشی از کمبودها (انرژی، پروتیین و انواع ریز مغذیها ) تا افزایش وزن و چاقی دانش آموزان به دلیل تغییر الگوی دریافت مواد غذایی و بیماری های ناشی از بیش خواری و بدخوری در سر دیگر طیف مواجه هستیم.
.نتایج تحقیقات بسیاری بر تاثیر…

درباره این مطلب نظر دهید !