اقدام پژوهی با موضوع راه هاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

اقدام پژوهی با موضوع راه هاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

اقدام پژوهی با موضوع راه هاي مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

14 صفحه
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
چكيده:3
مقدمه:4
تعريفي از اضطراب:5
توصيف وضعيت موجود:5
طرح و بيان مساله:6
گرد آوري اطلاعات ( شواهد 1( :7
تجزيه و تحليل داده ها:8
خلاصه يافته هاي اوليه:8
چگونگي اجراي راه جديد:9
گرد آوري اطلاعات (شواهد 2):10
منابع :13
 
چكيده:
در اوايل سال تحصيلي 92-91 در بين دانش آموزان كلاسم متوجه شدم كه يكي از دانش آموزانم در كلاس درس فعال نيست و اگر از اودرس پرسيده مي شد شدت ترس و اضطراب در او به حدي بود كه شروع…

درباره این مطلب نظر دهید !