اقدام پژوهی با موضوع چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

اقدام پژوهی با موضوع چگونه مي توانم رفتارناپسند (فحش و استفاده از الفاظ نامتعارف ) را در دانش آموزم برطرف كنم؟

18 صفحه 
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
فهرست مطالب
چكيده4
مقدمه. 5
توصيف وضعيت موجود. 6
تعريف واژگان. 6
گرد آوري اطلاعات (شواهد 1)7
مشاهده7
شیوه های مشاهده7
الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری.. 7
هفته اول. 8
مصاحبه:8
يافته هاي علمي.. 9
عوامل موثر بر پرخاشگري.. 9
عوامل خانوادگی پرخاشگری.. 10
عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)11
زیان های پرخاشگری.. 12
پيشينه تحقيق.. 14
تجزيه وتحليل داده ها14
انتخاب راه حل يا راه حل هاي موقتي.. 15
اعتبار بخشي راه…

درباره این مطلب نظر دهید !