شبیه سازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation در نرم افزار ANSYS

شبیه سازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation در نرم افزار ANSYS

شبیه سازی احتراق موتور دیزل با مدل Eddy Dissipation در نرم افزار ANSYS

در موتورهای دیزل (موتورهای احتراقی) زمانی که پیستون در نقطه مرگ بالا (Top Dead Center) قرار دارد، سوخت بطور مستقیم به محفظه احتراق (داخل سیلندر) پاشیده می شود. از آنجایی که دما و فشار در محفظه سیلندر (به علت تراکم) بالا است، لذا سوخت به صورت خودکار بعد از کمی تاخیر (Ignition Delay) مشتعل می شود و احتراق به صورت کامل انجام می شود. لذا این نوع احتراق از نوع غیرهم آمیخته می باشد.
آموزش کاربردی نرم افزار انسیس
 
آموزش جامع نرم افزار انسیس
 
آموزش مقدماتی…

درباره این مطلب نظر دهید !