دانلود pdf ژلوفن فارماکولوژی

دانلود pdf ژلوفن فارماکولوژی

دانلود pdf ژلوفن فارماکولوژی

جهت آمادگی آزمون پره انترنی
تفاوت ژلوفن با مابقی منابع چیه؟ در مورد منابع دیگه نظری نداریم ولی ژلوفن با این ویژگی ها اومده
1- محتوای آموزشی بر اساس رفرنس های جدید
2- منبع مناسب تست زنی بر اساس آخرین آزمون های برگزار شده
3- آموزش منظم و طبقه بندی شده ی مباحث
۴- تعیین اهمیت مباحث و انتخاب حجم براساس میزان اهمیت
۵- برنامه ریزی و مشاوره ی آموزشی دائمی ژلوفن
چه جوری تالیف شده؟
اینجوری:
در حال حاضر یازده تا قطب داریم.
اول از همه، سؤالای تمام…

درباره این مطلب نظر دهید !