دانلود PDF مسائل آموزش و پرورش ایران

دانلود PDF مسائل آموزش و پرورش ایران

دانلود PDF مسائل آموزش و پرورش ایران

بررسی تحولات آموزش و پروش در ایران از هزاره پیشین تا عصر کنونی، بازگو کننده این واقعیت است که نهاد آموزش و پرورش در ایران باستان به ویژه در دوره هخامنشیان و ساسانیان متأثر از دو عاملی حکومت و خاستگاه اجتماعی اقتدارطلبان جامعه بوده است. در این دوران، آموزش و پرورش ماهیتی محافظه کارانه و خصلتی طبقاتی داشته و نحوه تربیت و تعلیم خصوصی و خانوادگی…

فهرست کتاب:
بخش اول: کلیاتی در باب ویژگی های آموزش و پرورش ایران از عصر قدیم تاکنون
فصل اول با…

درباره این مطلب نظر دهید !