دانلود PDF سفرنامه جیمز موریه جلد 1و 2

دانلود PDF سفرنامه جیمز موریه جلد 1و 2

دانلود PDF سفرنامه جیمز موریه جلد 1و 2

سفر یکم (جلد اول): از راه ایران ارمنستان و آسیای کوچک به قسطنطنیه
سفر دوم (جلد دوم): ایران ارمنستان آسیای کوچک
برترین ویژگی های دو سفر موریه انجام دادن کارهای زیر است؛
۱- در سفر نخست به هنگام عید میلاد مسیح برای یافتن شهر بیشاپور از کازرون راه می افتند پیش از وی هیچ جهانگرد دیگر درباره بیشاپور سخنی نگفته بود به سال ۱۶۷۲م ۱۰۸۳۱ه. ق) نخستین بار نام این شهر روی نقشه های اروپایی پدیدار گشت.
کمپفر جهانگرد دوره صفویان از شنیده های خود درباره…

درباره این مطلب نظر دهید !