دانلود Pdf زیست شناسی 2 با قابلیت جستجو

دانلود Pdf زیست شناسی 2 با قابلیت جستجو

دانلود Pdf زیست شناسی 2 با قابلیت جستجو

کتاب زیست شناسی ۲ دومین کتاب زیست شناسی دوره دوم متوسطه است که برای پایه یازدهم رشته علوم تجربی تألیف و چاپ شده است. این کتاب ادامه اجرای برنامه ۱۲ ساله حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی در موضوع زیست شناسی است که از دوره ابتدایی آغاز و در سه سال اول متوسطه در قالب کتاب های علوم تجربی ادامه یافته و با کتاب زیست ۱ پایه دهم به دوره دوم متوسطه رسید.
محتوای این نه فصل شامل تنظیم عصبی و شیمیایی، حس و حرکت، ایمنی، تقسیم یاخته ای ، تولیدمثل در انسان،…

درباره این مطلب نظر دهید !