مقاله برآورد حالت اتلاف همزمان برای شبکه های پیچیده تصادفی با کوپلینگ

مقاله برآورد حالت اتلاف همزمان برای شبکه های پیچیده تصادفی با کوپلینگ

مقاله برآورد حالت اتلاف همزمان برای شبکه های پیچیده تصادفی با کوپلینگ

عنوان مقاله فارسی: برآورد حالت اتلاف همزمان برای شبکه های پیچیده تصادفی با کوپلینگ پرش اندازه ای و اندازه گیری های نامشخص
عنوان مقاله لاتین: Asynchronous Dissipative State Estimation for Stochastic Complex Networks With Quantized Jumping Coupling and Uncertain Measurements
نویسندگان: Yong Xu; Renquan Lu; Hui Peng; Kan Xie; Anke Xue
تعداد صفحات: 9
سال انتشار: 2017
زبان: لاتین

Abstract:
This paper addresses the problem of state estimation for a class of discrete-time stochastic complex networks with a constrained and randomly varying coupling and uncertain measurements. The randomly varying coupling is governed by a Markov chain, and…

درباره این مطلب نظر دهید !