پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات (فصل دوم)
تعداد صفحات: 142 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب:
1-2 سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف
2-2 طبقه بندی و سیر تكامل سیستم های اطلاعات
3-2 سیستم های پردازش تراكنش در مقابل سیستم های اطلاعات كاركردی
4-2 چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی
5-2 چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیرة تأمین، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی
6-2 زیرساخت و معماری سیستم…

درباره این مطلب نظر دهید !