پاورپوینت منحنی های بقای سلول

پاورپوینت منحنی های بقای سلول

پاورپوینت منحنی های بقای سلول

پاورپوینت منحنی های بقای سلول
تعداد صفحات: 33 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
منحنی های بقای سلول:
یک منحنی بقا رابطه ی بین دز تشعشع و نسبت بقای سلول ها را توصیف می کند.
سلول های متمایز مانند سلول های عصب وعضله مرگ سلول: توانایی کاری یا اجرایی
سلول های بنیادین سیستم خونساز یا پوشش روده ای: از دست دادن قابلیت تقسیم سلولی به طور نامحدود
مرگ سلول اهمیت ویژه ای در پرتو درمانی تومورها دارد. برای ریشه کن کردن یک تومور تنها لازم است سلول…

درباره این مطلب نظر دهید !