دانلود پاورپوینت كروموزوم باکتری ها

دانلود پاورپوینت كروموزوم باکتری ها

دانلود پاورپوینت كروموزوم باکتری هافرمتpptودر 28 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی ازمتن پاورپوینت
ژنوم باكتري ها از دو قسمت تشكيل يافته است:
•کروموزوم یا ژنوفور
• پلاسميد

•تعداد زيادي از باكتريها داراي چند كروموزوم مختلف اند(n كروموزومي)
 
•تعدادي نيز داراي دو كروموزوم مشابه ميباشند (ديپلوئيديا 2n كروموزومي).
برخي از باكتريها داراي كروموزومهاي خطي هستند.شناسايي اين باكتريها ، بسياري از تصورات ميكروبيولوژيستها در مورد مكانيسمهاي…

درباره این مطلب نظر دهید !