پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجتمع مسکونی

پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجتمع مسکونی

پاورپوینت بررسی نمونه های مشابه مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی
همواره در طراحی مجتمع های مسکونی تلاش بر حل و هموار نمودن ضوابط و رابطه های بین انسان و عملکرد نوع ساختمان بوده است . تلاشی که برای بهبود و افزایش رخداد های مثبت بین ساکنین این مجتمع های مسکونی . در طراحی این نوع ساختمان ها بسیار مهم و قابل توجه است که رابطه های بین ساکنین یک مجتمع را در عین رعایت حریم خضوصی این افراد با یکدیگر در یک تعامل سازگار اجتماعی نگاه داریم . این مهم به وجود نخواهد آمد مگر با در نظر گرفتن سلسله مقرراتی…

درباره این مطلب نظر دهید !