ماشین های کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control Machines)

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control Machines)

ماشین های کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control Machines)

در اين پروژه ابتدا به بيان مباني ماشينكاري و نحوه نمايش يك منحني پرداخته مي شود و سپس با معرفي منحني هاي فيثاغورث هدوگراف و بيان خواص رياضي آن ها، مسأله درون يابي هندسي با بكارگيري چنين منحني هايي بحث و حل مي گردد. در ادامه ضمن تشريح عملكرد واحد درون ياب، در ابتدا انواع درون يابي خطي و دايره اي با بكارگيري پروفيل سرعت مناسب شبيه سازي مي شوند. سپس با بكارگيري منحني هاي فيثاغورث هدوگراف، درون يابي به صورت Real Time توسط اين منحني ها (در قالب G05)…

درباره این مطلب نظر دهید !