برنامه نويسي و اپراتوري دستگاه فرز (CNC VMC850) تبريز با كنترلر فانوگ

برنامه نويسي و اپراتوري دستگاه فرز (CNC VMC850) تبريز با كنترلر فانوگ

برنامه نويسي و اپراتوري دستگاه فرز (CNC VMC850) تبريز با كنترلر فانوگ

نرم افزار دستگاه مورد آموزش در این جزوه FANUC OIMB مي باشد. جان پارسونز اولين سیستم N.C را روي دستگاه دريل قرار داد كه این سیستم در كشور آمريكا ساخته شده بود. N.C به كار رفته در اين دستگاه اولين N.C بود كه بيشتر در دستگاه هاي سوراخكاري يا پانچ بكار گرفته می شده است و صنايع هوايي در دانشگاه MIT آمریکا از حاميان و پشتيبانان طرح N.C بوده اند. اولين زبان برنامه نويسي دستگاه هاي N.C زبان APT مي باشد. پس از N.C بر اثر پيشرفت علم الكترونيك CNC به وجود آمد. چون در N.C بعد…

درباره این مطلب نظر دهید !