طراحی دستگاه مولـد فشار و خلاء

طراحی دستگاه مولـد فشار و خلاء

طراحی دستگاه مولـد فشار و خلاء

فشارسنج وسیله ای برای نمایش مقدار فشار موجود در سیستم می باشد از این رو زمینه های کاربرد آن وسیع بوده که شامل: صنایع پتروشیمی، نیروگاه ها، پزشکی و … می باشند. با گذشت زمان و در اثر عوامل محیطی، حادثه و … دقت فشار سنج ها از محدوده کالیبراسیون خارج می گردد. لذا به دلیل وظیفه خطیر و مهم و عواقب خطرناکی که در پی خواهد داشت باید بطور منظم آنها را بازرسی و کالیبره نمود. هدف از این پروژه طراحی دستگاه مولد فشار و خلاء می باشد. دستگاه مولد فشار و خلاء…

درباره این مطلب نظر دهید !