توليد اتصالات سه راهی صنايع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ

توليد اتصالات سه راهی صنايع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ

توليد اتصالات سه راهی صنايع نفت و گاز به روش هیدروفرمینگ

فرآیند هیدروفرمینگ برای کشیدن عمیق قطعات دارای اجزاء تیز مناسب می باشد. در این فرآیند از یک دیافراگم پلاستیکی خم شویی استفاده می شود که بوسیله فشار روغن تقویت می شود. سر پوش گنبدی شکل پایین آورده می شود تا دیافراگم بتواند قطعه خام را بپوشاند و سپس فشار اولیه روغن اعمال می شود. شکل دهی فلزات بواسطه مایع یا هیدروفرمینگ (hydroforming)، بطور کلی به هیدروفرمینگ ورق و لوله تقسیم بندی می شود. هدف اصلی از ارائه مطلب حاضر توضیح فرآیند تولید اتصالات سه…

درباره این مطلب نظر دهید !