انواع موتورهای الکتریکی و مفصل ها

انواع موتورهای الکتریکی و مفصل ها

انواع موتورهای الکتریکی و مفصل ها

یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند. اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور…

درباره این مطلب نظر دهید !