طراحی و مدلسازی قطعه ورق در CATIA Sheet Metal Design

طراحی و مدلسازی قطعه ورق در CATIA Sheet Metal Design

طراحی و مدلسازی قطعه ورق در CATIA Sheet Metal Design

در این جزوه آموزشی، طراحی و مدلسازی قطعه ورق زیردر نرم افزار کتیابه صورت گام به گام و به زبان فارسی (10 صفحه)، در محیط زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Generative Sheet Metal Design
Generative Drafting

توجه: لازم به ذکر است که به همراه فایل pdf جزوه آموزشی، فایل سه بعدی قطعه ورق (Sheet Metal) با فرمت CATpart و همچنین ویدیوی آموزش مدلسازی قطعه ورق نیز جهت دانلود قرار داده شده است.

جهت دانلود آموزش طراحی و مدلسازی قطعه ورق در محیط Generative Sheet Metal Design نرم افزار CATIA به مبلغ…

درباره این مطلب نظر دهید !