طراحی، تحلیل و بهینه سازی سبد سرخ کن در نرم افزار CATIA

طراحی، تحلیل و بهینه سازی سبد سرخ کن در نرم افزار CATIA

طراحی، تحلیل و بهینه سازی سبد سرخ کن در نرم افزار CATIA

در این جزوه آموزش طراحی، تحلیل و بهینه سازی سبد سرخ کن در نرم افزار کتیا به صورت گام به گام و به زبان انگلیسی روان (137 صفحه)، در محیط های زیر به کاربر آموزش داده می شود:

Infrastructure
Sketcher (محیط طراحی دوبعدی کتیا)
Part Design (محیط طراحی قطعه کتیا)
Generative Shape Design (محیط سطح سازی پیشرفته کتیا)
Assembly Design (محیط مونتاژ کتیا)
Generative Structural Analysis (محیط آنالیز، تجزیه و تحلیل کتیا)
Product Engineering Optimizer (محیط بهینه سازی محصول کتیا)

در این جزوه آموزشی، طراحی، تحلیل و…

درباره این مطلب نظر دهید !