پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در CATIA Digitized Shape Editor

پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در CATIA Digitized Shape Editor

پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در CATIA Digitized Shape Editor

محیط Digitized Shape Editor نرم افزار کتیا، ابزار قدرتمندي براي وارد كردن و پردازش ابر نقاط (Cloud of Points) جهت مهندسی معکوس قطعات مي باشد. ابر نقاط مجموعه اي از داده هاي هزاران نقطه با مختصات سه بعدي مي باشد كه حاصل داده برداري نقطه اي از قطعات است. در واقع ابر نقاط، فایلی حاوی مختصات سه بعدی تعداد زیادی نقطه در فضا است که توسط تصویر برداری دستگاه های مخصوصی به نام اسکنر سه بعدی از روی سطح قطعه مورد نظر تهیه می گردد. به این فرآیند در اصطلاح دیجیتایز کردن…

درباره این مطلب نظر دهید !