پروژه توسعه زمین و طراحی عمرانی

پروژه توسعه زمین و طراحی عمرانی

پروژه توسعه زمین و طراحی عمرانی

پروژه توسعه زمین و طراحی عمرانی AutoCAD Land Development & Civil Design،یک پروژه آموزشی مفید و کاربردی از مهندسی عمران شاخه راهسازی است که مشتمل بر 20 بخش، 57 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت PDF، توسط مهندس آزادروش به ترتیب زیر گردآوری شده است:

ساخت پروژه در محیط نرم افزار
معرفی نقاط نقشه توپوگرافی به نرم افزار
تشکیل گروه نقاط
ساخت سطح
رسم مسیر و طراحی قوس های افقی
معرفی مسیر به نرم افزار
رسم کناره ی مسیر
ایستگاه گذاری…

درباره این مطلب نظر دهید !