حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با نرم افزار MATLAB

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با نرم افزار MATLAB

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با نرم افزار MATLAB

جعبه ابزار PDE از نرم افزار MATLAB محيطي قدرتمند براي تجزيه و تحليل معادلات با مشتقات جزيي IBVP در فضاي دو بعدي و زمان ارائه مي كند. در اين جعبه ابزار معادلات با روش اجزاء محدود (Finite Element Methode) تحليل مي گردند. كمترين نياز ما فرموله كردن مسائل PDE (از جمله ترسيم خصوصيات، نوشتن شرايط مرزي و معادلات با مشتقات جزيي) است…
آموزش حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) توسط نرم افزار MATLAB،یک جزوه آموزشی مفید و کاربردی از نرم افزار محاسباتی پیشرفته متلب است….

درباره این مطلب نظر دهید !