چیلرهای جذبی شعله مستقیم (Direct Flame Absorption Chillers)

چیلرهای جذبی شعله مستقیم (Direct Flame Absorption Chillers)

چیلرهای جذبی شعله مستقیم (Direct Flame Absorption Chillers)

چیلرهای جذبی شعله مستقیم،جزوه ای مفید و کاربردی، مشتمل بر 77 صفحه، به زبان فارسی، با فرمت pdf و در 4 فصل، همراه با تصاویر، دیاگرام ها و نکات مهم و کاربردی چیلرهای جذبی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:
فصل 1: مزایای چیلرهای جذبی و کارکرد آن

مزایای چیلر هیتر شعله مستقیم مدل SDF
مبانی و طرز کار چیلرهای جذبی
عملکرد اجزاء اصلی
لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن
شناسایی قطعات چیلر جذبی شعله مستقیم
شرحی بر کارکرد چیلر هیتر مدل SDF
مبنا و استانداردهای…

درباره این مطلب نظر دهید !